BÄTTRE DJURVÄLFÄRD INOM LANTBRUKET

BÄTTRE DJURVÄLFÄRD INOM LANTBRUKET

Ingen frisk luft. Inget dagsljus. Inte tillräcklig plats att röra sig på. Det är vardagen för miljarder djur inom lantbruket. Vi arbetar för att skapa bättre förhållanden för lantbruksdjuren globalt.

Förbättra livet för miljarder lantbruksdjur
Det sätt som lantbruksdjur behandlas på är världens största djurvälfärdsproblem - och det är ett problem som växer varje dag. År 2050 kommer det att finnas dubbelt så många produktionsdjur inom lantbruket som det fanns år 2000. Idag finns det 70 miljarder lantbruksdjur och två tredjedelar av dem lever under bristfälliga förhållanden utan möjlighet att kunna röra på sig och följa sina instinkter.

Change for chickens
Miljarder fabriksuppfödda kycklingar tvingas varje år leva i överfulla, fönsterlösa stallar. Deras liv är ett enda långt lidande. Vi tycker det är dags för förändring, och arbetar för att kycklingarna ska få mer tid att växa, mer utrymme, mer ljus och större möjligheter att bete sig som kycklingar.

Vi gör världen bättre för djur. Tillsammans kan vi stoppa djurplågeri.
World Animal Protection är en av världens största internationella djurskyddsorganisationer. Vi hjälper djur på alla nivåer, från direkta insatser till långsiktig politisk påverkan. Bidragen kommer användas där behovet är som störst för hjälp till djur över hela världen, som att skapa bättre välfärd för miljarder djur inom världens lantbruk.

Du måste godkänna alla cookies för att se den här videon.

1 350 kr
Insamlat


3
Insamlingar

4
Gåvor